Project Rolstoel

Project Rolstoel
Want voor ons heeft iedere kind recht om te kunnen spelen, ook al heeft men een handicap. We say, 'Let's do this', sta je achter dit project geef ons een like.
Vervoersproblemen ?

De mindermobielencentrale Heusden-Zolder helpt je

Voor wie ?
Voor alle inwoners van Heusden - Zolder die omwille van leeftijd of handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en niet over een eigen wagen beschikken (indien je inwonend bent in een gezin dat over een wagen geschikt, kom je niet in aanmerking).

De mindermobielencentrale beschikt over aangepast vervoer voor andersvaliden (1 rolstoelgebruiker en 2 validen kunnen samen vervoerd worden).
Vervoer voor geneeskundige behandelingen (bv. kinesitherapie, bestralingen, …) zijn niet mogelijk. Een onderzoek in een ziekenhuis of een doktersbezoek zijn wel mogelijk.

Het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan tweemaal het RMI (Recht op Maatschappelijke Integratie (het vroegere leefloon)).

Hoe werkt het ?
Je belt de mindermobielencentrale minimum twee dagen op voorhand. Vanuit de mindermobielencentrale wordt een vrijwilliger gezocht die je met zijn of haar eigen wagen komt afhalen en je weer thuis brengt. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, wordt je hiervan tijdig verwittigd.
Wat kost het ?
De gebruiker betaalt een jaarlijks lidgeld van € 10,00. Dit is voor de verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”, die je verzekert voor de schade die je eventueel zou toebrengen aan de wagen van de chauffeur. Vanaf 1 juli betaal je € 5,00 voor je verzekering tot 31 december.
Per rit betaal je € 0,33 per afgelegde kilometer aan de chauffeur als onkostenvergoeding. Voor ritten minder dan 11 kilometer, wordt er een minimumbedrag van € 4,00 gevraagd (bij een doktersvisite, waarbij niet gewacht wordt, betaal je 2 x € 4,00). De vrijwilligers zijn niet verplicht te wachten. Na betaling aan de chauffeur zal hij of zij je een ontvangstbewijs overhandigen.
Voor de gebruikers van de aangepaste wagen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld. Op zondag is er geen aangepast vervoer (rolstoel) beschikbaar.
Nog vragen ?
Voor meer inlichtingen:
Senioren- en dienstencentrum De Zandloper
Hesdinstraat 15
3550 Heusden - Zolder
en dat iedere werkdag tussen 8.30 uur en 11.30 uur op
011/45 23 34
De bPost

De Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen van Heusden Zolder

Heusden- Zolder, woensdag 13.05.2015


Betreft: discriminatie van personen met een beperking , BPost Guido Gezellelaan te Heusden Zolder

Aan De heer Alexander De Croo
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom-municatie en Post
Financietoren - Kruidtuinlaan 50/61 1000 Brussel
E-mail info@decroo.fed.be

Aan de
Interfederaal Gelijkekansencentrum
Koningsstraat 138
1000 Brussel
epost@cntr.be
Aan de
Ombudsdienst voor de postsector
Koningsstraat, 97 bus 15
1000 Brussel
info@omps.be
Geachte,
De vestiging van BPost in Heusden is recent verhuisd van de Koerselsebaan naar residentie “de Boomgaard” aan de Guido Gezellelaan. Na de verhuis werd het volgende vastgesteld:

-Aan de ingang van “ DE BOOMGAARD “ staat een bord met de tekst : “VERBODEN PARKEREN “ privé parking.
BPost is ook gehuisvest in dit gebouw, maar dat wordt niet vermeld.
- De eerste parkeerplaats vanaf de straatzijde heeft de afmetingen van een parkeerplaats voor personen met een beperking, maar het wettelijk verplichte verkeersbord ontbreekt.

- De Post is bereikbaar voor rolstoelgebruikers, kinderwagens of ouderen via een helling voor de winkel ‘O’sesoir’, maar dit staat niet aangegeven.-Vlak bij de ingang van Het kantoor van BPost is de stoeprand 10cm hoog en er staat niet aangegeven dat langs de andere kant, met een omweg van 50m, een helling is.
De ingang heeft een schuifdeur
De drempel heeft een schuine opkant van 7cm. Voor de gemiddelde rolstoelgebruiker is dit zonder assistentie niet haalbaar omdat er een reëel gevaar bestaat achterover te kantelen- De geldautomaat is niet onderrijdbaar een rolstoelgebruiker kan niet bij het toetsenbord noch bij de kaartgleuf- De balie is niet onderrijdbaar en heeft geen verlaagd gedeelte van 0,90 m
De betaalautomaat staat vast en is niet bereikbaar vanuit de rolstoel.
Dit nieuwe gebouw voldoet niet aan de normen van toegankelijkheid waardoor personen met een beperking zich in hier uitgesloten en gediscrimineerd voelen.
We zouden u willen vragen er bij de verantwoordelijken op aan te dringen deze gebreken weg te werken zodat elke gebruiker zich in dit gebouw welkom kan voelen.

Namens het bestuur van de Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen van Heusden Zolder,
Felix Aerts, voorzitter
E-mail : info@gatab.be tel: 011/253920 of 0473 465546

De foto's staan op Facebook
Facebook GATAB

https://www.facebook.com/pages/GATAB-Toegankelijk-Heusden-Zolder/816648221685026
Week van de Vrijwilliger 2015 ( Vrijwilligersweb.be)

GATAB of De Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen
Deze adviesraad bestaat uit vrijwilligers,” zoals veel groeperingen en organisaties “

Bedankt...
Voor wie je bent
Voor alles wat je doet
Altijd recht uit het hart
Nooit omdat het moet
De Schacht CVO

Mobiliteitscommissie

Punt:

1. Bereikbaarheid CVO op het Mijnterrein
Betreft:
Buslijn 51 (vroegere buslijn 23) passeert aan de rand van het Mijnterrein, maar niet op het Mijnterrein zelf. De lijn heeft de vraag van de gemeente om een busverbinding te krijgen voor de nieuwe locatie van het CVO intern bekeken en stelt het volgende voor. De bestaande buslijn 51 rijdt via rotonde Rena door de Kolderstraat naar de Lindeman. De Lijn stelt voor om deze bus te laten doorrijden tot aan rotonde Ceyssens op het Mijnterrein en dan af te buigen via de huidige fietsweg en zo naar Lindeman te gaan. De fietsweg dient dan wel omgevormd te worden tot busbaan en zou zeker 4 a 5 m breed moeten zijn. Bovendien kan er dan een toegankelijke halte worden aangelegd langs de fietsweg vlak na de rotonde.
Deze oplossing biedt enkel een oplossing voor het dagonderwijs van het CVO, want de laatste rit van deze lijn (richting Hasselt) is al om 19u50. Voor het avondonderwijs is het dus geen optie. Dit was echter voor de huidige locatie ook al zo.
De fietsweg kan op verschillende manieren worden afgesloten voor doorgaand verkeer maar zodat het toch nog toegankelijk is voor lijnbussen:
- met C3-verkeersborden
- met een sluis met een put met een opstaande boord van +/- 10 cm
- met een slagboom en een elektronische verzinkbaren palen
De mobiliteitscommissie is voorstander van een sluis met een put met een opstaande boord van +/- 10 cm
Actie:
Ann legt het voorstel van de Lijn voor aan het college.
Het Belang van Limburg schrijft

Adviesgroep toegankelijkheid screent weer alle winkels en gebouwen in Heusden-Zolder

"We zijn streng maar rechtvaardig"

Geen enkele winkel of openbaar gebouw in Heusden-Zolder ontsnapt aan de kritische blik van de "Gemeentelijke adviesgroep voor toegankelijkheid" en diens voorzitter Felix Aerts. Is er een lastige drempel? Staat de parlofoon veel te hoog? Of is zelfs het dokterskabinet niet bereikbaar? Alle inspectieverslagen zijn publiek te lezen op hun website. "Uniek in Limburg, maar eigenlijk zou dit overal zo moeten zijn," zo vindt de voorzitter.

"Ruim vijf jaar geleden zijn we begonnen met onze eerste website," toont voorzitter Felix Aerts van de "Gemeentelijke Adviesgroep voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen", kortweg Gatab. "Op onze website gatab.be krijg je een overzicht van alle winkels en openbare gebouwen in Heusden-Zolder. Het is een heel werk geweest, en uiteraard moeten we ook alles regelmatig up-to-date houden. Daarom zijn we alweer aan het inspecteren, en in december komt onze nieuwe website online."

"Waarom dit zo belangrijk is? Simpel, probeer als persoon met een beperking maar eens ergens binnen te geraken. In veel winkels staan de anti-diefstal poortjes bijvoorbeeld zo dicht bij elkaar, dat je er met een rolstoel niet meer door kan. Vaak staat de betaalterminal ook veel te hoog, of is het pashokje in de kledingzaak piepklein. Restaurants met zelfbediening vergeten soms dat we niet aan de toog geraken. En dus maken we een overzicht voor de mensen die dat nodig hebben. Dienstverleners en openbare gebouwen nemen we uiteraard mee onder de loep. En ook een overzicht van alle parkeerplaatsen voor personen met een beperking, staan online."

"We richten ons trouwens niet alleen op personen in een rolstoel. Mensen met een visuele beperking of die slechthorend zijn, krijgen eveneens een overzicht van waar ze makkelijk terecht kunnen. Door de vergrijzing zijn ons acties nuttig voor de vele senioren, die het mee lastig hebben door die drempels. En uiteraard stimuleert zo een openbaar lijstje de handelaars enorm. Veel ondernemers hebben hun winkel al aangepast, toen ze het resultaat zagen."

"Of Heusden-Zolder de voorbije jaren veel toegankelijker geworden is. Ik denk het wel," besluit Felix. "Veel bushaltes zijn aangepast en handelaars deden inspanningen. Maar is zeker nog werk aan de winkel. Zo is het mijnterrein in Zolder nog onvoldoende bereikbaar, terwijl daar toch steeds meer diensten naar toe verhuizen. We hebben dus nog werk voor de boeg."

Toon Royackers
Mobiliteitscongres "Iedereen op weg" door in het Vlaams Parlement in Brussel.

Mobiliteitscongres 'Iedereen op weg' in het Vlaams Parlement

Op 13 oktober 2014 gaat het Mobiliteitscongres "Iedereen op weg" door in het Vlaams Parlement in Brussel.
Voorzitter Felix Aerts en begeleidster en lid van dagelijks bestuur Vittorina Acciardi van de gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen vertegenwoordigen dit Mobiliteitscongres voor GATAB H-Z.

Tijdens dit mobiliteitscongres schetsen we een beeld van de situatie in Vlaanderen zoals ze vandaag is op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer, en worden mogelijke pistes voor de toekomst aangegeven. Een groot aantal sprekers uit binnen- en buitenland zullen in hun presentaties vanuit verschillende invalshoeken hun licht op deze materie laten schijnen.

Panelgesprek "Naar een betaalbaar toegankelijk vervoer in Vlaanderen" onder leiding van Guy Tegenbos, redacteur De Standaard en bestuurder vzw Hart voor Handicap.

Deelnemers:
- Stijn Quaghebeur, raadgever Kabinet Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
- Ann Gaublomme, raadgever Kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
- Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn;
- Erwin Debruyne, stafmedewerker mobiliteit en wegenbeheer VVSG;
- Koen Kerckaert, general manager transport NMBS;
- Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid.
Marina Film

Marina [Stijn Coninx]
di 4 november 2014 - 14u
Het verhaal van Marina is vrij gebaseerd op de jeugdherinneringen van zanger Rocco Granata, wiens vader in 1948 in de steenkoolmijn kwam werken om alzo op korte tijd veel geld te verdienen. De realiteit draaide anders uit. Rocco wilde kost wat kost iets betekenen in dit leven. Hij zocht een uitweg via de muziek en de liefde.

Tickets kosten €4[voorverkoop] / €5 [kassa]
met gratis koffie en gebak na de film
Tickets kunnen afgehaald worden in CC MUZE, Dekenstraat 40, Heusden-Zolder, 011/80 80 98.
De Schacht

Aan het schepencollege en de leden van de gemeenteraad.
Aan de Lijn.

Betreft: de bereikbaarheid en een aangepaste halte voor het openbaar vervoer "de Lijn" aan de Schacht.

Het vroegere mijnterrein is verbouwd tot grootste bezoekersplaats in Heusden-Zolder.

De gemeente heeft aan de Schacht een centrum gecreerd, dat in de toekomst tot een van de grootste ontmoetingsplaatsen zal worden van HZ, maar een aangepaste halte van het openbaar vervoer voor de route ( 23 nu de 51 ) in de onmiddellijke omgeving is er niet voorzien.

GATAB bestaat uit een afvaardiging van personen met een beperking, een afvaardiging van de Gezinsbond en van de Seniorenraad en is vragende partij voor een halte die bereikbaar is in de onmiddellijke omgeving van de Schacht voor iedere inwoner van H-Z, voor mobiele personen met een beperking ( handicap) , Senioren, personen met een kinderwagen enz,
Iedereen spreekt erover om het openbaar vervoer te promoten en te gebruiken ( ? ),
maar men moet ook de mogelijk hebben om het openbaar vervoer optimaal te gebruiken, d.w.z. dat deze gebruikers geen
- tijdrovende omwegen moeten afleggen
- of moeten staan wachten op een verbinding
- Alle routes ( 23 nu 51) de ( 2 nu de 23 )van het openbaar vervoer zouden een bereikbaarheid moeten voorzien aan De Schacht.


Foto: de halte op de koolmijnlaan - Koeltorenlaan langs deze route komt de lijn 23 niet de 51, die route gaat via de Lindeman, SFZ, het Sint-Franciscuscollege

Een kleine opsomming van wat er rond dit gebied actief is ( De Schacht):

"De multiculturele markt":
- 2 maal per maand 1200 tot 1500 wagens per marktdag
- ongeveer 5000 tot 7000 bezoekers per marktdag , per jaar ?

"De kringloopwinkel"
- ongeveer een 65000.bezoekers per jaar
- opening : overdag

"De Lavaar"
- fietscafé en restaurant
- bezoekers 12000 tot 15000

"DEDUBO" Centrum Duurzaam Bouwen:
- 5000 bezoekers per jaar
- Bezoeker zonder begeleiding niet inbegrepen

"CVO" dag en avondonderwijs:
- 3000 leerlingen per jaar
- Lesuren 8.50 u tot 22.10 u

"Cultuurcentrum MUZE"
- Bezoekers minimum 50 000 tot 100 000 op jaarbasis

"De elektriciteitscentrale"
( Multifunctionele ruimte 1600 m2 )
- bezoeker nog niet bepaald ( er is voor ca. 1500 feestvierders materiaal voorzien )
- congressen, privé activiteiten, beurzen enz.

"Bewel" vzw Heusden-Zolder.
- 8 personen die de lijnbus nemen

"industrieterrein"
- werknemers ?

"Een sociaal woonproject"
- aantal gezinnen 38


"Enz;"
- mogelijke uitbreiding in de toekomst ?

Het geschatte aantal bezoekers in de toekomst: 300 000 personen die het Schachtgebied aandoen.

"Bijkomende obstakels" op het schachtgebied: de Mijnwerkerslaan
- geen voetpad langs de weg
- een aantal fietsoversteekplaatsen
- vrachtwagens op de weg ( laden en lossen enz.)


Met vriendelijke groeten: Vittorina Acciardi,Leo Nulens
De gezinsbond,de Seniorenraad
GATAB voorzitter
Felix Aerts
De Hoeven

Een toegankelijkheid voor iedereen.
De Hoeven,de weg langs het treinspoor is afgesloten voor auto's
Door een wegversperring met verkeersborden konden alleen nog fietsers en bromfietsers deze doorgang benutten ( 74 cm ).
Voor personen met een beperking was er echter een probleem, want zij konden er met een driewieler of elektrische rolstoel niet door deze doorgang.
Het voorstel van GATAB bestond erin om deze doorgang te verbreden tot minimum 1,10 m en dit is nu gebeurd.
GATAB bedankt de werkplaats van de gemeente voor de snel aanpassing (zie foto)
Het Kleinkunstfestival

GATAB laat u weten dat de begeleider van personen met een beperking met de begeleiderpas gratis

Met Bart Hermans,Dimitri Van Toren en De Vaganten

KLIK op de FOTO
Welkom op Buitenbeenpop

Welkom op Buitenbeenpop http://www.buitenbeenpop.be/
AFFICHE 2014 - 29/08/2014
vanaf 10.45 uur tot 16.00 uur
The ART-is band start het festival met twee verrassende acts, dus kom zeker op tijd!

de volgende artiesten volgen
Sam Gooris - Dana Winner - Christoff - Willy Sommers - Nicole & Hugo - Domino - Jan Smit

Wie of wat is BUITENBEENPOP.

Buitenbeenpop is een openluchtfestival aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van personen met een beperking in de meest ruime betekenis van het woord.
Elke persoon met een beperking is van harte welkom! Muziek beluisteren, muziek maken, muziek bekijken en bewegen op muziek, het maakt zeker bij hun emoties los.

Dit festival is dan ook een verruiming van hun muziekbeleving. Er wordt een specifieke festivalsfeer gecreerd rekening houdend met speciale ondersteuningsbehoeften van de personen met een beperking zoals: aangepast sanitair, berijdbare stroken voor de rolstoelgebruikers, mogelijkheden tot verzorging, mogelijkheden om te rusten, enz.

Hoofdbedoeling van de organisatie is:

een aantrekkelijke affiche aanbieden waarvoor de festivalgangers relatief weinig moeten betalen.
alle noodzakelijke aanpassingen realiseren zodat de personen met een beperking deze dag zo zelfstandig mogelijk kunnen beleven.
een begrip worden in Vlaanderen.

Natuurlijk is iedereen welkom op dit festival, want de inclusiegedachte om andersvaliden en validen samen te brengen, vormt een doel op zich. Wel zullen de personen met een beperking steeds centraal staan en op de eerste plaats komen.

Meer info kan je vinden op http://www.buitenbeenpop.be/

Hopelijk tot op Buitenbeenpop!
Toegankelijke Stranden voor iedereen

Toegankelijke Stranden voor iedereen
Grijp deze kans het is een aanrader
GATAB voorzitter,Felix, heeft tijdens zijn vakantie te Middelkerke, na achttien jaar invaliditeit, gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de... Meer weergeven
Planckendael de ZOO

Planckendael

Dit bord staat in de ZOO van Planckendael

opgepast ! anders heeft de krokodil teveel eten

www.planckendael.be/
KBC Nacht van de Atletiek - 19 juli 2014

KBC NACHT TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
De organisatie van de KBC Nacht levert extra inspanningen om het sportevenement toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

We schenken daarbij aandacht aan de toegankelijkheid van het Stadion de Veen:
Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap (zowel voor mensen die over een blauwe gehandicaptenparkeerkaart beschikken als voor wie niet over zo'n kaart beschikt en toch gebruik wenst te maken van deze voorziening). In beide gevallen dient men op voorhand (uiterlijk op woensdag 9 juli) contact op te nemen met de organisatie (gegevens hieronder) zodat een speciale parkeerkaart kan opgestuurd worden.
Voor de hoofdtribune is er een zone gecreerd waar rolwagens, mensen met krukken, mensen met autisme kunnen plaatsnemen zodat ook zij de atleten goed kunnen zien.
Er wordt aandacht besteed aan de algemene toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
Wens je gebruik te maken van bovenstaande voorzieningen, of wil je gewoon meer informatie? Neem dan contact met de organisatie van de KBC Nacht via liesbeth.peeters@golazo.com.
MAV Limburg zoekt de beste vervoersoplossing voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Heb je een mobiliteitsbeperking, dan biedt MAV Limburg jou een gerichte oplossing!

Een mobiliteitsbeperking leidt tot verlies op vlak van kansen wat betreft huisvesting, opleiding, ontspanning en tewerkstelling. De persoonlijke mobiliteit van personen met een beperking vergemakkelijken. Dat is waar het provinciebestuur samen met de Vlaamse overheid voor wil gaan! Om dit te organiseren, werd de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer Limburg, kortweg MAV Limburg, opgestart.

De medewerkers van de mobiliteitscentrale nemen de rol van vervoersregisseur op zich. Heb je een mobiliteitsbeperking en zit je met vervoersvragen, dan is de mobiliteitscentrale het contactpunt waar je terecht kan voor informatie, een gerichte doorverwijzing of voor het effectief organiseren van een vervoersrit.

Via het gratis telefoonnummer 0800 17 666 kom je terecht bij de medewerkers van MAV Limburg. Op basis van jouw concrete vraag onderzoeken zij alle mogelijke oplossingen. Geen twijfel mogelijk: MAV Limburg zorgt ervoor dat jij op jouw vervoersvraag een passend antwoord krijgt!

MAV Limburg is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u. op het gratis nummer 0800 17 666. E-mailen kan ook: mav@limburg.be.
Inschrijven voor nieuwsbrief
Sponsors MAV
Heb jij recht op een financiële ondersteuning voor je vervoer?
Hoeveel bedraagt de financiële tussenkomst?
Indien jouw vervoersvraag aan enkele parameters voldoet, komt de vraag in aanmerking voor een financiële compensatie in het kader van Openbaar Aangepast Vervoer. Indien er geen andere optie voor de betrokken vervoersvraag is, dan het inschakelen van een aangepaste taxi, dan voorziet de Vlaamse overheid een compensatiebedrag. Zo wordt de rit financieel draaglijk voor de gebruiker.
Categorieën
Bij de toekenning van een compensatiebedrag worden een aantal regels gehanteerd:
- op basis van de snelste route
- enkel beladen kilometers
- een compensatiebeperking tot ritten van maximaal 50 km.
Om een beeld te hebben van de omvang van de compensatiebedragen, geven we je alvast twee categorieën mee. Maar je kan op elk moment bij de medewerkers van MAV Limburg terecht voor een vrijblijvende kostenberekening van jouw rit.
Twee voorbeeldcategorieën:
- je bent rolstoelgebruiker en hebt voor je rit recht op gecompenseerd vervoer. Als gebruiker betaal je dan per rit:
o instapgeld: 2,00 euro
o 0 tot 25 km: 0.70 euro per km (de Vlaamse overheid past 1,50 euro per km bij)
o 26 tot 50 km: 1,00 euro per km (de Vlaamse overheid past 0,75 euro per km bij)

- je bent geen rolstoelgebruiker maar je hebt voor je rit wel recht op gecompenseerd vervoer. Als gebruiker betaal je per rit:
o instapgeld: 2,00 euro
o 0 tot 25 km: 1,50 euro per km (de Vlaamse overheid past 0,50 euro per km bij)
o 26 tot 50 km: 1,70 euro per km (de Vlaamse overheid past 0,25 euro per km bij).
Zon, zee ...... zorgloos

Met Zon, zee... zorgeloos wil de provincie West-Vlaanderen toegankelijke stranden realiseren.
We doen dit samen met Intro vzw en 6 kustgemeenten (Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Zeebrugge). Om iedereen de kans te geven te genieten van de zee en het strand maken we werk van gratis aangepaste infrastructuur en opgeleide assistenten.

Meer informatie vindt u op onze website of via het gratis nummer 0800 20 021.
G-watersportdag voor personen met een beperking

Wat?
De provinciale Sportdienst organiseert in samenwerking met de Zeil- en Surfclub Sirocco, Recreas, Duikschool Gobius, de stad Beringen, Reddend Zwemmen Beringen, het Belgisch Fjordenpaardenstamboek, 't Perdje en Sailability Vlaanderen reeds voor de 12de keer een watersportdag voor personen met een handicap op en rond de Paalse Plas (Beringen) op zaterdag 14 juni 2013 vanaf 10 u.

Voor wie?
Iedereen met een verstandelijke, lichamelijke, auditieve, visuele of een psychische beperking die wenst kennis te maken met een aantal watersporten is welkom. Elke deelnemer wordt ingedeeld volgens zijn of haar mogelijkheden rekening houdend met de aard van handicap of beperking.

Wanneer?
Zaterdag 14 juni vanaf 10 u. tot 16 u. doorlopend op en rond de Paalse Plas (Beringen). Het duiken vindt plaats in het stedelijk zwembad de Vloetlijn van Tessenderlo. Er wordt een pendeldienst met een aangepaste bus voorzien.

Het aanbod?
Zeilen
Surfen
Duiken (zwembad Vloetlijn Tessenderlo)

Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren met aangepast materiaal. Wij vragen aan de deelnemers met een lage vorm van zelfredzaamheid dat hij of zij bijgestaan worden door een eigen begeleider. Een basiskennis van surfen, zeilen of duiken is niet vereist. Iedereen wordt volgens zijn of haar niveau begeleid. Een sessie duurt maximaal 2 uur.

Randactiviteiten (doorlopend)
Kajak, vlottentocht, varen met een rubberboot, paardrijden, huifkartochten, fietsen, wandelen, golfinitiatie.
De golfinitiatie vindt plaats op Millenniumgolf. Er zijn 2 sessies tussen 11 - 12 u. en 14 - 15 u. Hiervoor moet men zich op voorhand inschrijven.

Veiligheid?
De veiligheid primeert. Iedere deelnemer draagt verplicht een reddingsvest. Bij teveel wind (vb. + 4 beaufort) wordt er niet gezeild of gesurft. Er is een EHBO-post en redders zijn permanent aanwezig op het water.

Prijs?
Deze G-watersportdag wordt gratis aangeboden. Iedere deel-nemer is verzekerd.

Wegbeschrijving?
E313, afrit 26 Paal-Beringen, richting Paal centrum, rechtsaf Tessenderlosesteenweg volgen, rechtsaf Holststraat, aan uw linkerkant ziet u het recreatiedomein "De Paalse Plas" (achter de golfbaan).


Inschrijven?
Op voorhand inschrijven is verplicht. Men kan in groep inschrijven of individueel. Gelieve de inschrijvingsformulieren duidelijk en correct in te vullen. Een formulier per persoon gebruiken aub. Extra folders zijn op aanvraag te verkrijgen via de provinciale Sportdienst. Alle inschrijvingsformulieren moeten ten laatste op vrijdag 6 juni toekomen bij de Provinciale Sportdienst.

Algemene info?
Ronny Wasiak - Provinciale Sportdienst - provincie Limburg
Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt
tel. 011 23 72 60 - ronny.wasiak@limburg.be
www.limburg.be/sport
Haltes bij De Lijn bereiden uit

Het openbaar vervoer De Lijn
De Jeugdlaan te Viversel heeft op haar route ( lijn 23 )nu ook verhoogde haltes , ook de route ( de lijn 2 ) aan De Voort heeft verhoogde haltes en aan de Kanaalweg te Eversel zijn tijdens de riolerings- en wegenwerken er ook 3 geplaatst.
Opvolging scootmobielbeleid De Lijn

Bij deze link vind u meer info over de opvolging van het scootmobielbeleid van 19 maart 2014.meer info over het scootmobielbeleid
BMX parcours op het Circuit

Circuit Heusden -Zolder

Heeft 2 parkeerplaatsen voor kaarthouders aangelegd aan de BMX parcours

en heeft nu 10 parkeerplaatsen voor kaarthouders binnen het Circuit
GATAB dankt het Circuit voor deze inspanning op het gebied van toegankelijkheid.
Personen met een beperking en kaarthouders mogen binnen het Circuit op deze Plaatsen Parkeren.
De Begeleidingspas is ook geldig op het Circuit.
De parking van de KBC belemmert de doorgang van het voetpad

Hof Ter Bloemen
( klik op de foto)
Bewoners van het Woon-Zorgcentrum Hof Ter Bloemen in de Pastoor van Mierlolaan kunnen met de Rolstoelen of Rollators niet veilig het voetpad gebruiken.

De parking aan de KBC te Heusden Centrum belemmert de doorgang van het voetpad.

GATAB , de Seniorenraad en de Dorpsraad Heusden hebben dit probleem aangekaart bij het beleid en vragen dat er naar een oplossing gezocht wordt.
Spartacustram Themadag

Spartacus Themadag

GATAB voorzitter is uitgenodigd op de Spartacus-themadag
op 28 maart 2014

SPARTACUSPLAN
Thema: Spartacusmobiliteitsplan op de rails

Waarom deze themadag?
De Lijn werkt met diverse partners aan de realisatie van het Spartacusplan. Daarover wil De Lijn u informeren. Zodat steeds meer mensen die van ver of dichtbij betrokken zijn bij de mobiliteit in Limburg, vertrouwd raken met het Spartacusplan in al haar facetten.
GATAB gaat als gebruikersdeskundigen voor toegankelijkheid voor personen met een beperking deze themadag bijwonen
Mvg Felix Aerts voorzitter GATAB Heusden-Zolder

Meer informatie https://http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/spartacuslimburg/index.htm
Marc Martens is overleden.

Marc bedankt voor de fijne jaren die wij mochten samenwerken met jou.
Je was de persoon die instond voor de Algemene Toegankelijkheid van het Circuit,ook voor de personen met een beperking stond je altijd klaar voor de vele aanpassingen (te veel om op te noemen). De verwezenlijkingen hebben wij aan jou te danken.
De Raad van Toegankelijkheid had al een groot verlies bij je vertrek op het Circuit.
GATAB zal je altijd blijven herinneren als een eerlijke toffe kerel.
Onze innige deelneming en sterke voor uw Familie
Vanwege GATAB,
Voorzitter
Felix Aerts
Iedereen bezoekt graag uw handelspand.

Hoe maak ik mijn winkel of handelszaak toegankelijk?

Door deze kleine aanpassing gebeuren er wonderen (een schuine helling van 6% gemaakt in een Aluminium traanplaat ) en uw pand is toegankelijk.

De gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouw ( GATAB )
Heeft een Website waar elke openbaar gebouw of handelspand zijn toegankelijkheid kan weergeven kan weergeven.
Deze website is volledig GRATIS en heeft tot doel, welke mogelijkheden u pand bied voor oudere, kinderwagens, slechtziende, rolstoelengebruikers.
Een voorbeeld van een aanpassing, deze zaak had een optreden van 16 cm en heeft nu een oprijbaan waardoor ze nu ook toegankelijk zijn voor iedereen .
Meer Informatie: info@gatab.be of http://www.gatab.be
GATAB Felix Aerts voorzitter
Secretaris : Hans Raeymakers
Heldenplein 1 3550 Heusden-Zolder 011/ 808087
Tentoonstelling " Rolstoelen"

De tentoonstelling van "Rolstoelen" is te bezichtigen van 18 februari tot 21 maart 2014

Woonzorgcentrum De Bloemelingen
Ringlaan 40
Heusden-Zolder 3550
(0)11/53.04.00

GATAB (Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen) biedt u samen met de seniorenraad de tentoonstelling "ROLSTOELEN" aan.

De collectie bestaat uit 28 doeken: 8 doeken van 60x50 en 20 doeken van 40x30cm.

Deze kunstwerken zijn gemaakt door kinderen van de lagere graad, van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten van Heusden-Zolder.

De opdracht was: alles en iedereen op wielen. De werken zijn een weerslag van deze opdracht gezien door kinderogen.

GATAB en de seniorenraad doen het aanbod om de tentoonstelling gedurende een maand "gratis" naar uw centrum te halen.

Indien interesse, kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met Felix Aerts, voorzitter GATAB via info@gatab.be 0473 46 55 46.
Het openbaar vervoer de LIJN en TRAM

De LIJN (het openbaar vervoer) zowel de bus als de tram,
weigert vanaf april 2013 scootmobiels te vervoeren.
"Voor veel mensen met een beperking is het openbaar vervoer de enige manier om zich te verplaatsen en om zo hun sociale contacten te onderhouden, uitstappen te maken, kennissen te bezoeken, zelfstandig te winkelen of markten te bezoeken".
De Lijn zou beter de trams en bussen optimaliseren,in plaats van mensen met een beperking te weigeren. Het weigeren van aanpassingen staat volgens de wet gelijk aan discriminatie.
GATAB HEEFT OOK EEN FACEBOOK

GATAB toegankelijk Heusden-Zolder ook op Facebook
2014

PRETTIGE FEESTDAGEN
GATAB wenst u Allen een Toegankelijk

Namens al de leden van GATAB
Het bestuur van Gatab.
Felix Aerts, voorzitter
E-mail : info@gatab.be tel: 011.253920 of 0473. 465546
www.gatab.be
Hans Raeymakers, secretaris
Heldenplein 1
B 3550 Heusden-Zolder
E-mail : hans.raeymakers@heusden-zolder.be tel: 011.808087
SPEEDWAY DE BEGELEIDERSPAS

Begeleiderpas ook geldig op deze manifestaties

Begeleiderspas
Met de begeleiderspas kan een persoon met een handicap die in Limburg woont, zijn of haar begeleider meenemen naar het theater, optredens, sportmanifestaties, tentoonstellingen, Heel wat Limburgse organisatoren erkennen deze begeleiderspas.
Twee voor de prijs van één
Het opzet van de begeleiderspas is eenvoudig: de persoon aan wie de begeleiderspas is toegekend, mag bij de deelnemende organisaties gratis zijn of haar persoonlijke begeleider meenemen. De persoon met een handicap betaalt zelf wel de gewone toegangsprijs. Twee voor de prijs van één dus!
GATAB dankt de organisatie voor haar medewerking.
GATAB voorzitter
Felix Aerts
www.gatab.be info@gatab.be
KBC Nacht van de Atletiek Zaterdag 13.07.2013

KBC NACHT TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
De organisatie van de KBC Nacht levert extra inspanningen om het sportevenement toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

We schenken daarbij aandacht aan de toegankelijkheid van het Stadion de Veen:
Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap (zowel voor mensen die over een blauwe gehandicaptenparkeerkaart beschikken als voor wie niet over zo'n kaart beschikt en toch gebruik wenst te maken van deze voorziening). In beide gevallen dient men op voorhand (uiterlijk op woensdag 3 juli) contact op te nemen met de organisatie (gegevens hieronder) zodat een speciale parkeerkaart kan opgestuurd worden.
Voor de hoofdtribune is er een zone gecreëerd waar rolwagens, mensen met krukken, mensen met autisme,kunnen plaatsnemen zodat ook zij de atleten goed kunnen zien.
Er wordt aandacht besteed aan de algemene toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
Wens je gebruik te maken van bovenstaande voorzieningen, of wil je gewoon meer informatie? Neem dan contact met de organisatie van de KBC Nacht via liesbeth.peeters@golazo.com.
Verkiezingen GATAB (2013-2018 )

Op de Algemene vergadering van 24.04.2013 zijn de volgende leden verkozen voor het dagelijks bestuur van GATAB voor een periode van 6 jaar( 2013-2018).

Simonne Vanoppen , Vittorina Acciardi, Annick Moons, Guido Sleypen, Jef Vanvelk, Bjorn Winters, Felix Aerts, Farid Abdelmalek,

Het dagelijks bestuur verkoos tijdens haar vergadering op 16.06.2013 uit de volgende leden voor de bestuursfunctie van:
Voorzitter:Felix Aerts
Ondervoorzitter:Bjorn Winters
Penningmeester: Jef Vanvelk
Secretaris:Hans Raeymakers
Pannenkoekenbakker heeft aangepast toilet

Persbericht Internetgazet 15 juni 2013

Het artikel over het gebrek aan toegankelijke toiletten voor personen met een beperking in Bolderberg, is niet in dovemansoren gevallen. Roel Peeters van de Pannenkoekenbakker op domein Bovy heeft het aanwezige toilet volledig in orde gemaakt en samen met een opgetogen Felix Aerts van de gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen (GATAB) de bewegwijzeringsstickers aangebracht. Het toilet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de Schuur, van 11 uur tot sluitingstijd. De GATAB hoopt dat dit voorbeeld nog meer navolging krijgt.
'Geen rolstoeltoiletten in toeristisch Bolderberg'

Persbericht internetgazet Heusden-Zolder 1juni 2013


De GATAB (Gemeentelijk Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen) trekt aan de alarmbel over de toegankelijkheid van de toiletten in Bolderberg. "Bolderberg is de toeristische plek van de gemeente maar alleen de sporthal heeft toiletten die toegankelijk zijn voor rolstoelen," klaagt voorzitter Felix Aerts aan. "Tot onlangs had op domein Bovy het Gasthof een toilet dat langs buiten toegankelijk was via een helling en ook met een bordje was aangeduid. Maar die deur is nu afgesloten en het bordje is weg. En ook andere horecazaken in Bolderberg hebben geen toiletten die voor rolstoelers bereikbaar zijn." De GATAB vindt dit onaanvaardbaar voor een toeristisch gebied en gaat dit ook bij het gemeentebestuur aanklagen.
Persbericht GATAB tot 2013

Heusden-Zolder, 1 februari 2013

PerstekstBeste genodigden

Om op een feestelijke manier de toegankelijkheid van het kunstonderwijs in het Kasteel van Meylandt, Meylandtlaan 20 Heusden-Zolder openbaar te maken begroeten wij de gedeputeerde(n), de burgemeester, de directeur van de academie, de schepenen, de politie, de raadsleden, de genodigden en de pers.

Als Gemeentelijke Adviesraad Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen, kortweg GATAB, streven we reeds verscheidene jaren naar het toegankelijk maken van onze gemeente Heusden-Zolder.

Naar aanleiding van "de Internationale dag voor personen met een handicap" op 3 december heeft GATAB weer een project op stapel staan. Door omstandigheden werd dit project uitgesteld tot op 1 februari 2013.

De start

Omdat de Kunstacademie op Meylandt een zeer moeilijk, oud en ontoegankelijk gebouw is door zijn bouwstructuur, koos Gatab het toegankelijk maken van dit gebouw al uit als werkproject in 2010.

Omdat dit gebouw een openbaar karakter heeft waar onderwijs wordt gegeven, moet het dus mogelijk zijn voor iedereen, zowel jong als oud of minder mobiel, om hier kunstactiviteiten te volgen. Om het gebouw volledig toegankelijk te maken zijn nog ingrepen nodig.

Voorlopig is er een afspraak gemaakt met directeur Walter Missotten om ervoor te zorgen dat personen die geen trappen kunnen maken de lessen kunstgeschiedenis op het gelijkvloers kunnen volgen.

Er bestaat in het gebouw nog een liftschacht die alle verdiepingen aandoet. Misschien biedt dit mogelijkheden om in de toekomst het gebouw volledig toegankelijk te maken.

Het project GATAB

Om het gelijkvloers te bereiken dient er een toegangslift geplaatst te worden. Het plaatsen van een platform- heflift kreeg in 2010 een positieve evaluatie en werd gebudgetteerd.

Er werden verschillende mogelijkheden onderzocht. Overal drongen zich aanpassingswerken op, zowel aan de hoofd-, zij-, en achteringang, enz.

Tenslotte werd de knoop doorgehakt en zou de achteringang worden voorzien met:
een platform- heflift
een geautomatiseerde toegangsdeur
een G-parkeerplaats

Door technische omstandigheden werd de inhuldiging op 3 december 2012 niet gehaald.

GATAB en de Kunstacademie zijn tevreden dat het beleid de nodige voorzieningen heeft mogelijk gemaakt om deze aanpassingen te realiseren, waarvoor onze dank.

Om deze dag extra op te kleuren heeft de Kunstacademie onder leiding van directeur Walter Missotten een tentoonstelling ingericht. De jeugd toont werken met als thema toegankelijkheid.

Wij danken het beleid, de Kunstacademie, de technische dienst en alle medewerkers die een steentje hebben bijgedragen voor deze prachtige realisatie.

Bedankt Heusden-Zolder, u bent een voorbeeld voor velen!

Bekijk ook onze website:
www.gatab.be of via Google naar "toegankelijk Heusden-Zolder"


Het bestuur van Gatab.
Felix Aerts, voorzitter
E-mail: info@gatab.be tel: 011/253920 of 0473 465546

Hans Raeymakers, secretaris
Heldenplein 1
B 3550 Heusden-Zolder
E-mail : hans.raeymakers@heusden-zolder.be tel: 011/808087
inventaris van de projecten van GATAB tot 2013

INVENTARIS VAN GEREALISEERDE PROJECTEN

Sensibiliseringsactie
sticker voor fout parkeerder op G-parkeerplaats

Aangepaste telefooncellen
type "Penta-out"

Postbrievenbussen
de gleufhoogte 1.30m
verharding vanaf de weg tot onder de bus

Postpunt
aanpassing ingang door hellend vlak ( postpunt Zolder )

De Lijn
14 verhoogde haltes
voor ouderen, kinderwagens, rolstoelers enz.

Website
www.gatab.be
met financiële steun van de provincie
ontwerpen van de website
ontwerpen van iconen
opstellen van toegankelijkheidspunten
werkbezoeken aan gebouwen
fotoreportage van de gebouwen
een website die de toegankelijkheid weergeeft in Heusden-Zolder
de horeca, winkels, dokters, openbare gebouwen, rusthuizen enz.

Parkeerplaat
ter preventie voor het fout parkeren op G-parkeerplaatsen
grote parkeerplaat met tekst
"Als je deze plaats neemt, neem dan ook mijn handicap".
met een extra vermelding "deze boete bedraagt €100"

Parkeerplaatsen
van 26 plaatsen naar 180 gehandicapten parkeerplaatsen
wit met blauw omlijnd met een rolstoel icoon en verkeersbord

CVO dag- en avondonderwijs
traplift achterzijde van het gebouw
aangepast toilet in de kelder en op gelijkvloers

Overdekt zwembad te Zolder
helling aan de ingang 6%
aangepast toilet
2 PVC rolstoelen voor in en aan het zwembad
tillift in het zwembad
in hoogte verstelbare aankleedtafel
grote toegankelijke kleedkamer
overbrugging voor de rolstoel vanuit de kleedkamer naar het zwembad
bewegwijzering

Tennissporthal Heusden
toegankelijke douche en toilet laten bijplaatsen
buiten hellingen laten cre�ren in de plaats van trappen.

Gemeentehuis te Zolder
ringleiding in de raadszaal
ringleiding aan de balies
een draagbare hoorversterking voor slechthorenden
Zandloper
ringleiding in de grote zaal
automatische toegangsdeur
aangepast toilet
CC-Muze
ringleiding in de schouwburg
plaats voor rolstoelgebruikers
automatische toegangsdeur
aangepaste toiletten
bewegwijzering voor slechtzienden (proef project)

Ziekenhuis Sint-Franciskusziekenhuis
toegangspad met blindengeleidende tegels
aangepaste balies
wachtzaal extra plaats voor kinderwagens of rolstoelen
16 G-parkeerplaatsen
aansluiting vanaf ingang ziekenhuis naar de verhoogde bushalte

Jeugdlokaal Scouts Bolderberg
toegankelijk gebouw
traplift voor toegang naar 1ste verdieping

Adviezen als gebruiker
naar openbare gebouwen
naar openbare domeinen

Fit-o-meter
aangepast Omniparcours
ter hoogte van het Domherenhuis

Omloop Terlaemen
verhoogde staanplaatsen voor rolstoelgebruikers
aangepaste tribune
lift naar esplanade
aangepaste toiletten
G-parkeerplaatsen
begeleiders pas voor assistentie

Convenant
tussen gemeentebestuur en Toegankelijkheidsbureau

Charter
toegankelijkheidscharter afgesloten tussen GATAB, Gemeentebestuur en Provincie

Toegankelijkheidsembleem
ontwerp door leerlingen van de lagere school
toegekend aan toegankelijke handelszaken en vrije beroepen
GABK
platformlift
automatische toegangsdeur
G-parkeerplaats
GATAB zoekt versterking

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOEGANKELIJKHEID EN AANPASBAARBOUWEN

WWW.GATAB.BE

OPROEP

De gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen (GATAB) ijvert voor een toegankelijke leefomgeving voor jong en oud in onze gemeente. De aanpassing van de postbrievenbussen, de voorzieningen voor blinden in de dorpskernen, toegankelijke telefooncellen, het zwemuurtje voor personen met een handicap, zijn slechts enkele van onze projecten.

Om haar werking te versterken doet deze raad een oproep aan alle inwoners om zich kandidaat te stellen voor de algemene vergadering. Iedereen die vanuit de eigen ervaring voeling heeft met de toegankelijkheidsproblematiek en zich actief wil inzetten voor een integraal toegankelijke gemeente is welkom.

Als je geïnteresseerd bent en meer informatie wil kan je bellen naar
Felix Aerts op 011/25 39 20 of mailen naar felixaerts@telenet.be

Bezoek onze website www.gatab.be (of via google "toegankelijk Heusden-Zolder")


Met vriendelijke groeten
Felix Aerts
Voorzitter
Verantwoordelijke verslag en contactpersoon Felix Aerts
e-mail: felixaerts@telenet.be of info@gatab.be

Hans Raeymakers: e-mail: hans.raeymakers@heusden-zolder.be
Heldenplein 1 3550 Heusden-Zolder 011/808080
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOEGANKELIJKHEID EN AANPASBAARBOUWEN

Datum : donderdag 25 juli 2012

MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

GATAB streeft naar een inclusieve samenleving waarin toegankelijkheid zeer belangrijk is, met andere woorden GATAB ijvert naar een ontwerp voor iedereen. GATAB hoopt dan ook dat de volgende gemeenteraad ons advies apprecieert en er naar handelt.

GATAB Heusden-Zolder heeft belangrijke doelgroepen op het gebied van toegankelijkheid:

- personen met een handicap en/of beperking, senioren, bond van jonge gezinnen, vrijwilligers, verplegende diensten, afvaardiging van de politieke fracties ... enz,

Heusden-Zolder telt: 32000 inwoners
Personen met een handicap, personen met G- parkeerkaart 1360 kaarthouders
Senioren in H/Z: 6000 personen
Bond v. jonge gezinnen aangesloten leden: 1100 leden

Navraag bij alle politieke partijen leert dat iedereen toegankelijkheid een belangrijk thema vindt!

Adviesplan toegankelijkheid 2013 - 2018

Aandachtspunten voor de volgende 6 bestuursjaren:

Inspraak, betrokkenheid sensibilisatie en informatie

Al de beleidsverantwoordelijken zouden met dit advies rekening moeten houden en hun verantwoordelijkheid nemen. We hopen op een optimale samenwerking zodat de afgesproken projecten uitgevoerd kunnen worden.

Daartoe moet het overleg tussen alle partijen en diensten optimaal verlopen en dient er rekening gehouden te worden met de adviezen van GATAB.

- zij kennen de gemeentelijke situatie en bekijken als ervaringsdeskundigen deze problematiek
- zij worden tevens de gebruikers van de aanpassingen.

Financiële middelen

Toegankelijkheidsprojecten die in een werkjaar zijn begroot:

bv. liften, ringleidingen, voetpaden, bushaltes, blindengeleidetegels enz.

Deze projecten moeten gestart worden in het begrotingsjaar, zodoende kan er elk jaar een nieuw toegankelijkheidsproject opgestart en uitgevoerd worden.

Voor kleine toegankelijkheidsprojecten wordt jaarlijks een budget van €25000 voorzien:

bv.
Om (dringende) zaken te herstellen en kleine aanpassingen te doen, dit zowel voor: materieel, toestellen, gebouwen, wegen, ...

Mobiliteit

Hulpbehoevende, oudere en minder- mobiele personen moeten in hun mobiliteit ondersteund worden, opdat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

bv.
- het fietsen stimuleren ( gezondheid, beweging, milieuvriendelijk enz.)
- elektrisch laadpunt voorzien aan openbare gebouwen zoals aan het gemeentehuis, CC, Bib, CVO, ontmoetingsplaatsen enz.

Openbaar vervoer

Het gebruik van het openbaar vervoer verbeteren:

-door goede aansluitingen en de aansluitingswachttijden op elkaar af te stemmen.
-door voor de verschillende lijnbussen, die de gemeente doorkruisen knooppunten te voorzien om het overstappen naar de verschillende lijnbussen te vergemakkelijken

Volgende lijnen doorkruisen H-Z:

Lijn: 23 / Hasselt - Zolder - Heusden ( aansluiting op lijn 2/29/22/13/47 )
2 / Hasselt - via H-Z - Beringen ( aansluiting op lijn 23/ 22/13/47 )
22 /Hasselt - Houthalen - Peer - Kleine Brogel ( aansluiting op de lijn 2 )
13 / Hasselt - Meeuwen - Grote Brogel - Kaulille ( aansluiting op de lijn 2 )
47 / Genk- Termolen - Zonhoven - Zolder - Heusden - ( aansluiting op lijn 23/2 )
29 / Hasselt- via H-Z - Leopoldsburg. ( aansluiting op lijn 23 )
92/ ziekenhuis (St. Franciscus) tot Diest via Eversel

-Volgende aan te passen knooppunten voorzien:

* Lijnen 23/ 2/ 22/ 13/ 47 ( aan de rotonde ) Ringlaan, Dekenstraat, M. Scheperslaan, Stationsstraat, Achtmeilaan
* hier een aangepast busstation voorzien voor al deze lijnen
* Lijnen 23/ 29/ 92 aan Boekt Kruispunt en Suskaberg
* hier aangepaste overstaphaltes voorzien
* Lijnen 23 / 92 en NMBS-halte aan Heusden-Station
* hier een aangepast busstation voorzien

Bushaltes

Al de haltes gebruiksvriendelijk en toegankelijk maken en een aangepast, goed gelegen busstation voorzien aan de rotonde en het station Heusden.

Belbus en/of taxidienst

Iedereen in alle uithoeken van de gemeente moet het openbaar vervoer gemakkelijk kunnen bereiken.

Minder Mobielen Centrale

Deze dienstverlening moet behouden, versterkt en uitgebreid worden. Tevens dient de bereikbaarheid vergroot te worden.

Parkeren

- Permanente aandacht voor het aanleggen van G- parkeerplaatsen
De G-parkeerplaatsen voor mensen met een functiebeperking zo dicht mogelijk bij de ingang of op een centrale ligging plaatsen in de omgeving van de handelszaken (+(cf. parkeerplaatsen Guido Gezellelaan ter hoogte bakker Lemmens)
- Langdurig parkeren op of langs gewestwegen beperken
- Gratis parkeerplaatsen voor alle parkeerders voorzien op een korte stapafstand buiten de dorpskern
- Het kortstondig parkeren in de dorpskern en in het handelscentrum toepassen zoals op de Koolmijnlaan ( met een maximum tijd )
- Het parkeren met een bewonersparkeerkaart voor de inwoners van H-Z op het openbaar domein beperken .Toelaten van 18 u in de avond tot 8 u in de morgen
- Behoud en uitbreiding van blauwe zone in de dorpskernen
- Strikte controle op het beperkt parkeren
- Permanent toezicht op het correct gebruik van G- parkeerplaatsen

Hulpbehoevendheid en gezondheid

openbare toiletten

- in openbare gebouwen (tijdens de openingsuren) moeten de toiletten openbaar zijn voor iedereen
- in nabijheid van de dorpspleinen en ontmoetingsplaatsen een openbaar aangepast toilet voorzien
- op de begraafplaatsen een openbaar aangepast toilet voorzien

Hulp aan derden

- Een herkenbaar en goed zichtbaar embleem voorzien voor hulpbehoevende personen. In geval van hulpbehoevendheid kan dit worden geplaatst op een zichtbare plaats (voor het raam). Buren ,de postbode, wijkagent enz. kunnen de nodige instanties verwittigen dat er hulp nodig is.

Wonen en ontmoetingsplaatsen

Bouwvergunningen

- bij nieuwbouw of renovatie moeten de vergunningen altijd voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving
(cfr. afsprakennota dd. 6/03/12 tussen de gemeentelijke diensten, GATAB en het toegankelijkheidsbureau). Deze afsprakennota dient elk jaar geëvalueerd te worden.
- bij bouwvergunningen openbaar nut moet het advies van GATAB opgevolgd worden

Subsidies, doorgeef- of borgleningen van de gemeente, provincie of de overheid

- bij toekenning van subsidies/ leningen voor verbouwingen en renovatiewerken voor handelaars, particulieren, vzw's, of verenigingen, die niet voldoen aan de toegankelijkheidsnormen worden de subsidies/leningen geweigerd

Aanspreekpunt

- voor alle informatie, alle subsidies, tegemoetkomingen, ondersteuningsnoden, aanvragen die er mogelijk zijn, moet er één centraal aanspreekpunt zijn

Aangepast wonen

- doorheen heel de gemeente worden (betaalbare) toegankelijke serviceflats, RVT- bedden , huur of koopwoningen en zorgwoningen, voorzien
- in elke deelgemeente van H-Z dient een toegankelijk ontmoetingscentrum en/of zaal ter beschikking te staan

Charters en convenanten

Het charter rond het VN- verdrag

Het VN- verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is ondertekend door ons land, de provincie, de gemeente H-Z

Toegankelijkheidscharter tussen de provincie, de gemeente H-Z en GATAB

Hiervoor werd een inspiratieboek ter beschikking gesteld met heel wat praktische voorbeelden, bruikbaar materiaal en tips. Daarnaast kreeg het lokaal bestuur een charter ter ondertekening. Door dit charter te ondertekenen, engageert het lokaal bestuur zich om te werken rond één of meerdere thema's uit het VN- verdrag.

Convenant met het Toegankelijkheidbureau vzw Kermt

Conform de convenant laat de gemeente alle verbouwingen en nieuwbouwprojecten en wegeninfrastructuur checken op gebied van toegankelijkheid.
Altijd wordt rekening gehouden met de adviezen van GATAB als gebruiker.

Sociaal Huis (OCMW)

Het Sociaal Huis voorziet voor elke persoon één centraal dossier voor elke aanvraag en tegemoetkoming van welke aard ook, ongeacht de problematiek en bevoegde overheid. Het dossier wordt behartigd en opgevolgd door een maatschappelijk werk(st)er.

Met vriendelijke groeten
Felix Aerts
Voorzitter
Verantwoordelijke verslag en contactpersoon Felix Aerts
e-mail: felixaerts@telenet.be of info@gatab.be
Hans Raeymakers: e-mail: hans.raeymakers@heusden-zolder.be
Heldenplein 1 3550 Heusden-Zolder 011/808080
De KBC-nacht van de Atletiek op 7juli 2012

KBC NACHT TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
De organisatie van de KBC Nacht levert extra inspanningen om het sportevenement toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

We schenken daarbij aandacht aan de toegankelijkheid van het Stadion de Veen:
o Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap (zowel voor mensen die over een blauwe gehandicaptenparkeerkaart beschikken als voor wie niet over zo’n kaart beschikt en toch gebruik wensen te maken nemen van deze voorziening). In beide gevallen dient men op voorhand (uiterlijk op woensdag 27 juni) contact op te nemen met Intro of met de organisatie (gegevens hieronder) zodat een speciale parkeerkaart kan opgestuurd worden.
o Voor de hoofdtribune is er een zone gecreëerd waar rolwagens, mensen met krukken, mensen met autisme,… kunnen plaatsnemen zodat ook zij de atleten goed kunnen zien.
o Er wordt aandacht besteed aan de algemene toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
o Er is een aangepaste toilet beschikbaar.
Wens je gebruik te maken van bovenstaande voorzieningen, of wil je gewoon meer informatie? Neem dan contact met de organisatie van de KBC Nacht via liesbeth.peeters@golazo.com.
Meer info: 011/459910 OF www.kbcnacht.be

FOTO Belga
Internetgazet Heusden-Zolder 2 december voor meer nieuws met foto's

GATAB heeft nieuwe website

Vrijdag 2 december 2011
GATAB heeft nieuwe website
Met een druk op de knop hebben GATAB-voorzitter Felix Aerts, gedeputeerde voor welzijn Mieke Ramaekers en burgemeester Sonja Claes vanmiddag de nieuwe website van de Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen online gebracht. De GATAB heeft samengewerkt met de provincie, de gemeente, de Lijn en de politie om alle mogelijk informatie rond toegankelijkheid van diensten, handelszaken en openbaar vervoer samen te brengen. Iedereen die over één die domeinen informatie wil, kan voortaan terecht op de website.

Kijk naar internetgazet Heusden-Zolder voor meer nieuws en foto's http://www.heusden-zolder.eu/default.aspx?p=9208
Gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen of kortweg Gatab

De website is ook te bekijken op:
Google: toegankelijk heusden - zolder
Overleg van de Lijn en gatab

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOEGANKELIJKHEID EN AANPASBAAR BOUWENDatum : woensdag 22.11.2011
Zaal : de Lijn
Uur : STIPT om 10.30u
Plaats: Hasselt
Vergadering : Overleg de Lijn, Gatab
Genodigden Vanuit de Lijn: Sonja Loos communicatie verantwoordelijke, John Dekkers, Geneviève Straetemans zorgcoördinator. Vanuit gatab: Simonne Vanoppen, Felix Aerts (voorzitter gatab).De afspraak betreft: ‘het gebruik van de lijnbus door rolstoelgebruikers’.
( staat ook vermeld in het verslag : als punt 3 / 23.11.2011)A : gereserveerde ritten die niet werden nagekomen ( geen toegankelijke bus).
- Na geregelde voorvallen en aanmaningen aan de Lijn, betreffende niet toegankelijke bussen en het niet nakomen van gereserveerde ritten, is er in november 2011 om de druk op de ketel te zetten , het volgende ondernomen:
• Een niet toegankelijke lijnbus op de lijn 23 om 16.15u aan het station te Hasselt werd opgehouden tot er een toegankelijke bus ter plaatsen was, ( deze bus was gereserveerd ).
• Felix Aerts die deze actie ondernam, stelt formeel dat hij dit doet in naam van alle rolstoelgebruikers en andere personen met een handicap die aan hun lot worden overgelaten.

- Na dit voorval nam Sonja Loos als communicatieverantwoordelijke van de Lijn contact op met Felix Aerts voorzitter Gatab voor onderhoud op 22/11/11.

Er zijn de volgende vaststellingen en afspraken gemaakt:
- Door besparingen en optimalisatie ( ook voor lijn 23 )werden ritten uitbesteed aan andere stelplaatsen buiten Hasselt en aan andere exploitanten. Gevolg daarvan is dat niet alle bussen toegankelijk zijn.
- Als oplossing wordt voorgesteld dat een bepaald aantal ritten per dag toegankelijk zal zijn.
- Reservaties via de belbuscentrale zullen voortaan correct worden uitgevoerd.
- Er zal met spoed worden op toegezien dat er correct met de reservaties wordt omgegaan.
- Gatab vraagt of bevestiging via mail mogelijk is om misverstanden te voorkomen. Men zal dit intern bespreken.
- Gatab laat de Lijn nog weten welke opstapplaatsen langs de gewestweg Hasselt – Beringen N… gemakkelijk aangepast kunnen worden. Gatab bezorgt deze lijst.
- Gatab laat weten dat 2 schuilhokjes langs de gewestweg Koolmijnlaan (Rondpunt Berkenbos) moeten worden aangepast, deze staan te hoog (15cm). De lijn gaf aan dat dit dient uitgevoerd te worden door de gemeente.
Met vriendelijke groeten
Felix Aerts
Voorzitter
Verantwoordelijke verslag en contactpersoon Felix Aerts
e-mail: felixaerts@telenet.be of info@gatab.be
Aan de Middenstanders van Heusden-Zolder

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR TOEGANKELIJKHEID EN AANPASBAAR BOUWEN


Aan de middenstanders
van Heusden-Zolder
15 oktober 2011

Betreft: Het in kaart brengen van de toegankelijkheid in Heusden-Zolder op de website www.gatab.be


Beste middenstanders


Als gemeentelijke adviesraad toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen, kortweg Gatab,streven we reeds verscheidene jaren naar het toegankelijk maken van onze gemeente Heusden-Zolder, zodat iedereen er zich thuis voelt en kan deelnemen aan de samenleving.

Om de toegankelijkheid van Heusden-Zolder in kaart te brengen, na bespreking met de middenstandsraad, willen we graag beroep doen op u en dit door middel van het invullen van een checklist . Deze checklist is opgesteld op basis van de meest essentiële vereisten inzake toegankelijkheid.
Het is niet de bedoeling om uw zaak - bij wijze van spreken - de stempel ‘ toegankelijk ‘ of ‘ niet toegankelijk ‘ te geven. Het is wel de bedoeling de gegevens van de checklist te verwerken en daarna te publiceren op de website www.gatab.be. Neem gerust een kijkje.
Zo kan iedere Heusden-Zoldernaar en bezoeker van onze gemeente meteen een idee krijgen van de toegankelijkheid van zijn bestemming.

Hoe kan je de checklist invullen?
Op de website www.gatab.be aan de linkerzijde staat een embleem van de middenstandsraad ( KLIK hierop ) en de vragenlijst verschijnt. Vul in wat bij u van toepassing is. Dit zal slechts een tiental minuten van uw kostbare tijd vergen, maar het zal een bron zijn van kostbare informatie voor velen.
Wil ook even controleren of alle verkregen informatie juist vermeld staat op de website. Indien er aanpassingen nodig zijn, gelieve deze dan door te sturen naar: info@gatab.be.

Verder willen we de reeds bezochte middenstanders bedanken, waar Gatab steeds vriendelijk werd onthaald.
Alvast bedankt voor de vruchtbare medewerking.

Met vriendelijke groeten


Het bestuur Gatab.

Voorzitter Felix Aerts.
E-mail : info@gatab.be 011/25.39.20 of 0473/46.55.46
Website van Gatab "Toegankelijk Heusden-Zolder"

Vandaag stelt de Gemeentelijke Adviesraad Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen (GATAB) van Heusden-Zolder met trots hun nieuwe website open voor het grote publiek.
Op www.gatab.be kan je vanaf nu terecht voor alle informatie rond toegankelijkheid in Heusden-Zolder.
Aan de hand van een makkelijke website wordt de toegankelijkheid van de gemeente Heusden-Zolder weergegeven. Dankzij de financiële ondersteuning van de provinciale dienst Welzijn voor �bijzondere projecten voor personen met een handicap� is dit project tot een goed einde gebracht.

GATAB stelt graag vandaag deze website al open zodat middenstanders en anderen die nog niet vermeld zijn, zich kunnen inschrijven . Dit is mogelijk via de vragenlijst van de middenstandsraad GMR. Op deze manier kan GATAB in samenwerking met de middenstandsraad de website verder uitbreiden zodat elk gebouw met een openbaar karakter in Heusden-Zolder - medisch, religieus, sport, school, winkel, horeca enzovoort � terug te vinden is met een score die de toegankelijkheid weergeeft.

De offici�le opening van de website is later dit jaar gepland.
Dan wordt www.gatab.be aangeboden aan alle gemeentelijke adviesraden van Limburg zodat ook zij hun gemeentelijke toegankelijkheid kunnen screenen.

Tot slot wil GATAB iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het mogelijk maken van deze website.

Met vriendelijke groeten

GATAB Heusden-Zolder

Verstuurd aan:
- Het college van burgemeester en schepenen
- De dienst Welzijn van de provincie Limburg
- De Lijn Hasselt
- Politieke partijen in Heusden-Zolder en gemeenteraadsleden
- De adviesraden voor toegankelijkheid voor personen met een handicap in Limburg
- Personen met een handicap
- De Middenstandsraad, middenstanders, inwoners en verenigingen van de gemeente Heusden-Zolder
- Pers
De website

De Website over de toegankelijkheid van onze gemeente

komt er aan ....../MEI/2011
Gatab is op zoek naar ............

Heb je interesse om rond de toegankelijkheid van jouw gemeente te werken. Dan is GATAB misschien iets voor jou.

Wat is GATAB:
GATAB is de Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen. We zijn een groep mensen, met en zonder handicap, die actief meewerken aan een toegankelijke gemeente. Door advies te geven over lopende (bouw)projecten in onze gemeente en een oogje in het zeil te houden bij de uitvoering van die projecten.
Denk hierbij aan de bouw van openbare gebouwen, de heraanleg van straten en pleinen.
We vergaderen ongeveer één keer per maand tijdens de kantooruren.
Kan en wil jij je vrijmaken om te werken aan toegankelijkheid in onze gemeente neem dan voor meer informatie contact op met:
Hans Raeymakers
secretaris van de adviesraad voor toegankelijkheid telefoon:011/808087
hans.raeymakers@heusden-zolder.be
of de
Voorzitter:Felix Aerts
0473/465546
e-mail: felixaerts@telenet.be
Gatab wenst allen een toegankelijk 2011

2011

Prettige kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar !!
Ringleiding in het gemeentehuis

Gatab heeft op haar werkprogramma 2010 staan

Het bevorderen van de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor personen met een auditieve beperking.

Het installeren van een ringleiding in de raadzaal, een aanspreekpunt aan de balie en een mobiele apparatuur voor de vergaderzalen.

De gemeente Heusden-Zolder is hiermee niet aan haar proefstuk toe. Het seniorencentrum ‘De Zandloper’, het cultuur centrum en de kerk van Sint Vincentius te Zolder beschikken al over een ringleiding.

Carine VB.
Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot Inloggen Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot Disclaimer Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot Creative WebVision © 2018 Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot