De raad van toegankelijkheid Heusden-Zolder stelt deze website ter beschikking om u informatie te verschaffen inzake de toegankelijkheid in Heusden-Zolder en de direct omgeving.

De ontwikkelaar, Creative WebVision, is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of tekortkomingen van deze website.

De voorwaarde tot gebruik van deze website is dat de onderstaande gebruikersvoorwaarden geaccepteerd worden. Gelieve deze website te verlaten indien niet akkoord.

Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Blue Dot Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die eigendom zijn van onafhankelijke instanties. Deze locaties worden niet door de beheerders van deze website beheerd. De links die verwijzen naar deze websites zijn enkel suggesties.

Deze website is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites op welke wijze dan ook.

Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Blue Dot Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens, afkomstig van bijvoorbeeld e-mails, kunnen door de beheerders tot behoud genomen worden.

Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om deze website te optimaliseren, evenals voor administratieve doeleinden, zoals statistieken.

Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Blue Dot Media

Het is ten strengste verboden om iets van deze website te gebruiken op welke wijze dan ook. Foto’s en teksten, met uitzondering van de disclaimer, zijn eigen eigendom van Toegankelijk Heusden-Zolder.

Icoontjes, logo's en alle andere verwante media die deze website opbouwen, met uitzondering van de icoontjes inzake beoordelingen, zijn eigendom van Creative WebVision en mogen niet gebruikt worden op welke wijze dan ook zonder toestemming van Creative WebVision.

Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Blue Dot Aansprakelijkheid

De beheerders van deze website zijn nooit aansprakelijk voor alle soorten van schade die eventueel kan voortkomen uit het gebruik van deze website op welke wijze dan ook.

Deze website bevat beoordelingen van allerhande instanties. Deze beoordelingen en vaststellingen werden uitgevoerd door Toegankelijk Heusden-Zolder of door Toegankelijk Vlaanderen.

Creative WebVision is op geen enkel ogenblik aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze iconen.

Zowel Toegankelijk Heusden-Zolder als Creative WebVision zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van een beoordeling, evenmin van een eventuele score.

Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Blue Dot Slot

Deze gebruikersovereenkomst kan op ieder moment, zonder enige melding, herzien worden. Controleer daarom regelmatig. De voortzetting van het gebruik van deze website, nadat een wijziging is aangebracht, is uw aanvaarding van verandering.
Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot Inloggen Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot Disclaimer Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot Creative WebVision © 2018 Gatab toegankelijk heusden-zolder zolder heusden toegankelijkheid gemeente 3550 fysieke mentale handicap invaliditeit beperking rolstoel krukken gehandicapt gehandicapten aanpassingen disabled bereikbaar bereikbaarheid - Black Dot